Systemy Pomiarowe i Komputerowe

Projektowanie oraz budowa urządzeń pomiarowych do wyspecjalizowanych zadań. Produkcja specjalistycznych laboratoriów oraz elementów wyposażenia dla górnictwa naftowego i termalnego. Serwis i montaż czujników i przyrządów pomiarowych na wiertniach. Usługi IT związane z przemysłem. Programowanie sterowników. Akwizycja i analiza danych. Wizualizacja procesów przemysłowych w środowiskach C++ i Wonderware InTouch.

Read More

Monitorowanie i Ochrona Przed Korozją

Elektroniczne systemy stacjonarne oraz przenośne  do monitorowania szybkości korozji oraz do ochrony przed korozją. Polaryzacja liniowa (LPR), korozymetria rezystancyjna (ER), szum elektrochemiczny (ECN), analiza harmoniczna (HA), ochrona katodowa (CP). Projektowanie i wykonawstwo specjalistycznego sprzętu do pomiarów elektrochemicznych. Wykonawstwo czujników, próbek oraz kuponów korozyjnych. Doradztwo eksperckie w zakresie korozji. Read More

Kompleksowe Usługi Informatyczne

Dostawy sprzętu elektronicznego wiodących producentów. Sieci LAN, WAN, WiFi, VoIP. Okablowanie strukturalne. Systemy dostępowe i alarmowe. CCTV. Systemy zasilania awaryjnego. Systemy PPOŻ. Systemy multimedialne, audiowizualne i nagłośnieniowe. Dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących. Sprzedaż oprogramowania. Utrzymanie ciągłości działania systemów. Doradztwo.

Read More