Projekt POiR

1.1 Identyfikacja struktur wirowych i wstęp do numerycznej  optymalizacji konstrukcji.

1.2 Nowy wkład koalescencyjny dla separatorów płynu złożowego.
1.3 Raport z numerycznych prac obliczeniowych zmiany pojemności w funkcji zmiany stopnia zapełnienia.
1.4 Raport z numerycznych prac obliczeniowych przeplywu przez wklad koalescencyjny.
1.5 Wstępne założenia modelowania CFD wybranych elementów separatorów poziomych z demisterami.
1.6 Wstępne założenia modelowania numerycznego demistera separatora poziomego z separacją w funkcji temperatury.
1.8 Projektu koncepcyjny – opomiarowanie systemu głowicy, separatora, odstojnika i komina zrzutowego.
1.9 Wykonanie badań dla założeń opomiarowania systemu, określenie parametrów fizykochemicznych.

1.10 Dokumentacja systemu kontroli warunków spalania gazów.

2.1 Badania eksperymentalne procesu separacji w separatorze w skali półtechnicznej.
2.2 Dokumentacja jednostki centralnej systemu pomiarowego.
2.3 Dokumentacja koncentratorów danych systemu pomiarowego.
2.4 Dokumentacja opomiarowania urzadzeń systemu.
2.5 Dokumentacja osuszacza nafionowego próbek pomiarowych gazu.
2.6 Dokumentacja automatycznego osuszacza powietrza pomiarowego.
2.7 Montaż przetwornika położenia zaworów.
2.8 Dokumentacja analizatora sumy węglowodorów.
2.9 Dokumentacja systemu kontroli warunków pogodowych i zanieczyszczeń.
2.10 Dokumentacja systemu kontroli warunkow spalania gazow.
2.11 Dokumentacja systemu kontroli nadciśnienia w laboratorium.
2.12 Dokumentacja pomiarowa przyrządów do pomiarów parametrów.
2.13 Dokumentacja układu do pomiaru korozji.
3.1 Badania systemu pomiarowego zawartości fazy.
3.2 Dokumentacja systemu pomiaru zawartości fazy przy przepływie płynu złożowego. Cz.1.
3.3 Raport z numerycznych prac obliczeniowych zmiany pojemności w funkcji zmiany stopnia zapełnienia.
3.4 Raport z przeprowadzonych eksperymentalnych badań systemu pomiaru stopnia zapełnienia.
3.5 Dokumentacja systemu pomiaru zawartości fazy w przepływie płynu złożowego. Cz. 2.
4.1 Zrealizowane prace rozwojowe w etapie 4.