Systemy stacjonarne

Wykonujemy stacjonarne instalacje pomiaru szybkości korozji składające się z wielu czujników sterowane automatycznie i przesyłające wyniki telemetrycznie.

Telemetryczny przesył danych realizowany może być poprzez sieć IP (Internet, LAN, GPRS) lub przez SMS. W ten sam sposób możliwe jest także sterowanie pomiarem.

Jeśli zachodzi potrzeba to instalacje mogą zostać wykonane zgodnie z normami ATEX i uzyskać certyfikat Ex, aby móc pracować w strefach zagrożonych wybuchem.