Systemy Pomiarowe i Komputerowe

Projektowanie oraz budowa urządzeń pomiarowych do wyspecjalizowanych zadań. Produkcja specjalistycznych laboratoriów oraz elementów wyposażenia dla górnictwa naftowego i termalnego. Serwis i montaż czujników i przyrządów pomiarowych na wiertniach. Usługi IT związane z przemysłem. Programowanie sterowników. Akwizycja i analiza danych. Wizualizacja procesów przemysłowych w środowiskach C++ i Wonderware InTouch.

TERCJA Systemy Pomiarowe i Komputerowe została założona w 1993 roku na bazie doświadczeń i innowacyjnych wdrożeń właściciela w zakresie automatyki, kontroli procesu wiercenia otworów za ropą naftową i gazem ziemnym, wodami termalnymi, specjalistycznych oprogramowań dla potrzeb rejestracji i akwizycji danych w realnym czasie, wykonania kalkulacji i prognoz procesów przemysłowych.

Aktualna działalność firmy ukierunkowana jest na dwie wiodące i ściśle ze sobą współpracujące gałęzie oferowanych produktów i usług dotyczących konstrukcji i szeroko rozumianej branży IT.