Desorber

W ramach prac badawczo rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwo zrealizowano projekt badawczy w ramach konkursu INNOTECH nr projektu: INNOTECH-K2/IN2/73/183310/NCBR/12, tytuł projektu „Innowacyjny desorber do pomiaru gazów rozpuszczonych w płuczkach wiertniczych”.

Celem projektu było opracowanie szczegółowej konstrukcji oraz przeprowadzenie badań ewaluacyjnych innowacyjnego zespołu pomiarowego do pomiaru gazów rozpuszczonych w płuczkach wiertniczych. W ramach projektu opracowano układ innowacyjnego desorbera wraz z systemem pomiarowym oraz system do obróbki danych pomiarowych.

W ostatnich latach rośnie liczba wierceń poszukiwawczych w kraju, dotyczy to przede wszystkim wierceń w obszarze klasycznych złóż węglowodorów, ale również ilość otworów poszukiwawczych „shale gas” i tight gas” jest wysoka choć poszukiwania prowadzą właściwie tylko firmy krajowe. Ważnym celem projektu z punktu widzenia gospodarczego było opracowanie produktu mającego potencjał rynkowy wpisującego się w zapotrzebowanie. Partner przemysłowy projektu firma TERCJA Systemy pomiarowe i komputerowe od ponad 20 lat dostarcza systemy pomiarowe dla przemysłu poszukiwania i wydobycia węglowodorów, zapewnia to wdrożenie opracowanego rozwiązania w praktyce przemysłowej z kolei partnerem naukowym projektu jest Instytut Maszyn Przepływowych PAN im. Roberta Szewalskiego oraz współpracujący pracownicy Politechniki Gdańskiej. Obecność firmy TERCJA Systemy komputerowe i pomiarowe na rynkach zagranicznych stwarza realną możliwość eksportu opracowanego rozwiązania. Temu celowi podporządkowano wszystkie prowadzone badania (wynikiem są dwa zgłoszenia patentowe i dwa wzory użytkowe – zabezpieczające własność intelektualną opracowanych rozwiązań).

Ze względu na podjętą procedurę ochrony własności intelektualnej kolejne szczegółowe informacje dotyczące wyników uzyskanych podczas realizacji projektu będą umieszczane na niniejszej stronie internetowej sukcesywnie.