1.5 Wstępne założenia modelowania CFD wybranych elementów separatorów poziomych z demisterami.

Wstępne założenia modelowania CFD wybranych elementów
separatorów poziomych z demisterami.
Ilość stron: 44

Pobierz plik.

Powrót