2.1 Badania eksperymentalne procesu separacji w separatorze w skali półtechnicznej.

Konstrukcja i badania eksperymentalne procesu separacji w separatorze w skali półtechnicznej. W tym badania zarówno konstrukcji jak i systemu opomiarowania separatora – częściowo
wytworzonego w kluczowych elementach w już zakończonych etapach. W ramach realizacji etapu założono we wniosku projektowym osiągnięcie następujących efektów:
1. Wyniki pomiarów pracy separatora w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (na terenie wnioskodawcy) poszczególnych elementów systemu separatora.
2. Wyniki pomiarów pracy separatora w warunkach testów polowych na rzeczywistym otworze poszukiwawczym.
3. Wnioski optymalizacyjne uzyskane w ramach etapu posłużą do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w konstrukcji komory separatora.
4. Uzyskane wyniki pozwolą na zweryfikowanie pracy urządzeń dodatkowych stanowiących razem z komorą separatora.
W ramach realizacji projektu opracowano kompleksowy system opróbowania złoża składający się z wielu oryginalnie skonstruowanych i przebadanych w ramach projektu urządzeń.  przedstawiono schematycznie rozmieszczenie głównych elementów systemu na wiertni poszukiwawczej w czasie opróbowań.
Ilość stron: 8

Pobierz plik.

Powrót