3.3 Raport z numerycznych prac obliczeniowych zmiany pojemności w funkcji zmiany stopnia zapełnienia.

Do pomiarów zawartości fazy stosowane są rożne metody pomiarowe: metody radiacyjne (wykorzystujące tłumienie wiązki promieniowania przechodzącej przez czynnik), metody optyczne,
(najczęściej lokalne, w których pomiar polega na wyznaczeniu ilości światła przechodzącego przez światłowód w przypadku różnych właściwości optycznych otaczającego ośrodka) metody elektryczne
wykorzystujące różne właściwości elektryczne (przewodność lub przenikalność elektryczną dwóch różnych faz.
Ilość stron: 9

Pobierz plik.

Powrót