4.1 Zrealizowane prace rozwojowe w etapie 4.

W ramach etapu 4 zrealizowano prace rozwojowe, których rezultatem jest konstrukcja, wykonanie oraz dokumentacja techniczna innowacyjnego systemu do transmisji danych z czujników pomiarowych za pomocą transmisji bezprzewodowej.
Ilość stron: 10

Pobierz plik.

Powrót