2.5 Dokumentacja osuszacza nafionowego próbek pomiarowych gazu.

Koncepcja osuszacza
Osuszanie próbki gazowej niesie ze sobą wiele zagadnień, które muszą zostać efektywnie i poprawnie rozwiązane, aby badania i pomiary wykonywane w oparciu o osuszoną próbkę były wiarygodne. W niniejszym opracowaniu podjęte zostaną zagadnienia związane ze szczególnym przypadkiem próbki gazowej otrzymywanej na wiertni zarówno podczas procesu wiercenia, podczas pompowania próbnego, jak i podczas eksploatacji otworu naftowego lub gazowego.
Ilość stron: 25

Pobierz plik.

Powrót