Korozymetria rezystancyjna (ER)

Rezystometrię w odróżnieniu od polaryzacji liniowej można stosować tam, gdzie nie istnieje żadne środowisko przewodzące. Daje ona możliwość monitorowania szybkości korozji bezpośrednio w instalacjach przesyłających ropę naftową, produkty rafinacji takie jak benzyna i oleje, czy wszelkie inne ciecze, które słabo lub w ogóle nie przewodzą prądu elektrycznego.

Monitorowanie korozji tą metodą można równie skutecznie przeprowadzać w instalacjach przesyłających różnorakie gazy, a także w atmosferze gorącej pary wodnej.

Ostatnio coraz powszechniej ER jest stosowana do oceny skuteczności działania instalacji ochrony katodowej, czyli metody ochrony instalacji przed korozją. Wynika to z faktu, że rezystometria może pracować w środowisku suchej gleby, a dotychczasowe sposoby oceny skuteczności działania ochrony katodowej budzą od wielu lat spore wątpliwości.

Podsumowując, rezystometria jest bardzo użyteczną metodą, łatwą do zastosowania i dającą dobre wyniki. Idealnie nadaje się do stosowania w rafineriach i naftowych instalacjach wydobywczych. Oprócz tego może zastąpić LPR w instalacjach wodnych.