Podstawy pomiaru szybkości korozji

Naszą specjalnością jest monitorowanie szybkości korozji

Monitorowanie szybkości korozji polega na cyklicznym pomiarze szybkosci ubytku metalu na skutek korozji. Do tego celu wykorzystuje się uznane i stosowane od lat metody – polaryzację liniową (LPR – Linear Polarisation Resistance) i korozymetrię rezystancyjną (ER – Electrical Resistance) zwaną też rezystometrią. Innymi znanymi metodami są analiza szumu elektrochemicznego (ECN – Electrochemical Noise) i analiza harmoniczna (HA – Harmonic Analysis).