1.8 Projektu koncepcyjny – opomiarowanie systemu głowicy, separatora, odstojnika i komina zrzutowego.

W. 1.1 Wykonanie projektu koncepcyjnego opomiarowanie systemu. Elementami opomiarowania są ; głowica eksploatacyjna, zdalnie sterowana zasuwa bezpieczeństwa, odcinek pomiarowy, manifold zwężkowy, podgrzewacz, separator poziomy trójfazowy, odstojnik komina zrzutowego, komin zrzutowy, separator pionowy – zbiornik pomiarowy, pompa transferowa, zbiorniki magazynowe, urządzenia towarzyszące.
Ilość stron: 34

Pobierz plik.

Powrót