Realizacje

 1. Realizacja własnego systemu pomiarowego i  przeprowadzanie testów produkcyjnych (Production Test) w otworach termalnych (pomiary, akwizycja danych, oprogramowanie, system zabezpieczenia  danych i dystrybucja online przez systemy telekomunikacyjne) dla PNIG Jasło i Wołomin, PRWIG Warszawa, Lux Veritatis, Polgeol.
 2. Kontenerowy system pomiarowy Mud Logging Unit dla Petrobaltic (pomiary, akwizycja danych, oprogramowanie, system zabezpieczenia danych i dystrybucja online przez systemy telekomunikacyjne).
 3. Sześć kontenerowych systemów pomiarowych Mud logging Unit dla PNIG w Wołominie (pomiary, akwizycja danych, oprogramowanie, system zabezpieczenia danych i dystrybucja online przez systemy telekomunikacyjne).
 4. Realizacja budowy kontenera pomiarowego Mud  logging Unit dla platformy wiertniczo-eksploatacyjnej LUKOIL (kompletcja systemu pomiarowego, realizacja na PLC automatycznego systemu nadciśnienia dla kontenera), zadanie wykonano we współpracy z „Drill Lab” Sp. z o.o..
 5. Realizacja elementów systemu pomiarowego parametrów wiertniczych i węglowodorów gazowych (chromatograf, Total Gas Analizer) dla Drill-lab Kazachstan i dla Lukoil.
 6. Realizacja systemu monitorowania szybkości korozji dla Petrobaltic, Politechnika Gdańska.
 7. Realizacja elementów systemu pomiarowego dla Merty Energy Turcja.
 8. Realizacja elementów systemu pomiarowego dla GEODATA , GEOSERVICES Niemcy.
 9. Realizacja elementów systemu pomiarowego dla firmy poszukiwawczej w Omanie.
  1. Realizacja  systemu pomiarowego i przetwarzania danych dla opróbowania odwiertów ropno-gazowych dla Poszukiwania Naftowe „Diament”.
  2. Realizacja systemu pomiarowego dla zakładu skraplania Gazu ziemnego dla firmy PL Energia.
  3. Realizacja zdalnego systemu pomiarowego dla liczników wodnych i elektrycznych z danymi przekazywanymi przez Internet .
  4. Seryjna i na zamówienie produkcja przyrządów pomiarowych i oprogramowania:
 • Kalcymetry (pomiar zawartości węglanu wapienia i dolomitu w okruchach skalnych);
 •  Przyrządy do pomiaru gęstości małych okruchów skalnych;
 • Przyrządy do pomiaru zawartości węglowodorów w próbce gazu;
 • Przyrządy do pomiaru wypływu płuczki wiertniczej z otworu;
 • Panele alarmowe dla gazowych węglowodorów i H2S;
 • Adsorber gazu z płuczki wiertniczej;
 • Przyrząd do pomiaru szczelności zbiorników dwu płaszczowych;
 • Przyrząd do zdejmowania ładunku elektrycznego z cystern;
 • Rodzina przyrządów do pomiaru szybkości korozji;
 • Czujniki temperatury;
 • Czujniki przewodności elektrycznej;
 • Przyrządy do automatycznego miareczkowania (titratory)
 • Oprogramowanie na PC dla obsługi chromatografów i innych przyrządów pomiarowych.
 1. Zaopatrzenie w sprzęt specjalistyczny  ETI i oprogramowanie dla przedsiębiorstw i osób

fizycznych.

 1. Stała współpraca w zakresie realizacji projektów dla Investgas , firm poszukiwawczych Shale Gas, ASE, Lotos Petrobaltic, PGNIG: „Jasło” Oddział w Wołominie, Zhana Bagyt Asia” LLC w Kazachstanie, Geopol, POLGEOL, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, IMP w Gdańsku, i innych.
 2. Firma prowadzi stałą obsługę serwisową  systemów pomiarowych dla Lotos Petrobaltic, Zhana Bagyt Asia” LLC w Kazachstanie, PGNIG „Jasło” Oddział w Wołominie, Drill Lab Sp. z o.o., PPH COOL.