1.1 Identyfikacja struktur wirowych i wstęp do numerycznej optymalizacji konstrukcji.

W ramach realizacji niniejszego Etapu 1 przeprowadzono prace, które umożliwiły osiągnięcie założonych wyników etapu. Mianowicie:
1. Zidentyfikowano struktury wirowych wpływające na proces separacji. Efektem końcowym tej identyfikacji jest ocena możliwości zmian układu przepływowego separatora celem poprawy jego efektywności.
2. Zweryfikowano założenia przyjęte do obliczeń numerycznych w dwu obszarach – diwertera i demistera.
3. Zostały eksperymentalnie zidentyfikowane obszary, w których struktury przepływu mają najbardziej niekorzystny obraz (a więc potencjalnie niekorzystny wpływ na pracę urządzenia).
4. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do przeprowadzenia wstępnej optymalizacji konstrukcji, opracowanej na podstawie obliczeń numerycznych, która zostanie poddana weryfikacji eksperymentalnej na dalszym etapie.
Ilość stron: 9
Pobierz plik.

Powrót