3.5 Dokumentacja systemu pomiaru zawartości fazy w przepływie płynu złożowego. Cz. 2.

Schemat blokowy, cel pomiaru, metoda pomiarowa.Układ stabilizacji temperatury medium złożowego. Zbiornik medium złożowego wraz z układem odgazowującym. Układ rurociągu pomiarowego przepływu medium złożowego. Pompa wraz z układem zasilania oraz sterowania. Zespolony przetwornik do pomiaru prędkości mieszaniny dwufazowej.  Odprowadzenie gazów z zbiornika pomiarowego i pomieszczenia z detekcją gazu. Stanowiska pomiarowe i zbieranie danych.
Ilość stron: 14

Pobierz plik.

Powrót