3.4 Raport z przeprowadzonych eksperymentalnych badań systemu pomiaru stopnia zapełnienia.

Modyfikacja i rekonstrukcja układu badawczego do pomiaru zawartości fazy gazowej i prędkości liniowej medium złożowego. Projekt układu do podgrzewania badanego medium. Wykonanie rachunku optymalizacyjnego w oparciu o bilanse cieplne dla zastosowanych urządzeń podgrzewających medium i systemu jego obiegu w układzie pomiarowym. Próby wstępne układu pomiarowego. Modyfikacja i rekonstrukcja układu do pomiaru zawartości fazy i prędkości medium złożowego. Wykonanie obliczeń dotyczących strat przepływu w rurociągu. Modyfikacja odcinka pomiarowego celem zmiany sposobu podawania sprężonego powietrza do układu oraz miejsca położenia elektrod przyrządu do pomiaru fazy gazowej medium złożowego. Przeprowadzenie badań przyrządu do pomiaru zawartości fazy gazowej w objętości ropy. Opracowanie i analiza charakterystyk pojemności elektrycznej oraz wartości z przetwornika w funkcji ilości podawanego powietrza. Opracowanie i analiza charakterystyk pojemności elektrycznej oraz wartości z przetwornika w funkcji ilości podawanego powietrza. Przeprowadzenie badań porównawczych przyrządu do pomiaru zawartości fazy gazowej w objętości ropy przy użyciu Metanu jako gazu testowego. Przystosowanie układu pomiarowego do użycia w warunkach zagrożenia wybuchowego. Opracowanie i analiza
charakterystyk pojemności elektrycznej oraz wartości z przetwornika w funkcji ilości podawanego metanu w funkcji zmiennej temperatury i zmiennego przepływu. Wykonanie serii pomiarów prędkości w symulowanych naturalnych warunkach występujących podczas próbnej eksploatacji na kopalni ropy i gazu ziemnego. Przeprowadzenie badań sprawdzających stabilność zera w przyrządzie do pomiaru zawartości fazy gazowej podczas tych symulowanych warunków. 
Ilość stron: 50

Pobierz plik.

Powrót