1.4 Raport z numerycznych prac obliczeniowych przeplywu przez wklad koalescencyjny.

Raport z prac obliczeniowych wykonanych przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN im. Roberta Szewalskiego R_1/1/2017 wraz z uzupełnieniami (pracami) wykonanymi w roku 2018
Obliczenia numeryczne przepływu przez wkład koalescencyjny.
Opracowanie założeń modelowych obliczeń 2D/3D CFD procesów separacji złoża w przepływie przez separator.
Ilość stron: 53

Pobierz plik.

Powrót