Mikrotitrator OSSTD 2013

Titrator MicroTitrator OSSTD 2013 firmy TERCJA jest urządzeniem analityczno-pomiarowym, mającym zastosowanie w laboratoriach analitycznych, naukowych oraz przemysłowych.

Przeznaczony jest do pomiarów potencjometrycznych konduktometrycznych i termometrycznych. Zasada pomiaru E, pH, pX jak również przewodnictwa badanej substancji może być realizowana w postaci pomiarów w funkcji czasu lub ilości dodanego titranta.

Przyrząd znajduje zastosowanie jako precyzyjny miernik oraz titrator do miareczkowania pH-metrycznego, potencjometrycznego i konduktometrycznego próbek roztworów w środowiskach wodnych, mieszanych i niewodnych.

Urządzenie z powodzeniem znajdzie zastosowanie w laboratoriach analitycznych, naukowych i przemysłowych. Typowym zastosowaniem titratora są miareczkowania kwasowo-zasadowe, kompleksometryczne, redoksometryczne, argentometryczne i termometryczne.

Titrator składa się z dwóch niezależnych jednostek pomiarowych: układu potencjometrycznego, układu konduktometrycznego. Każda z tych jednostek pozwala na przeprowadzenie kompleksowych badań wraz z analizą wyników. Przyrząd po podłączeniu do niego przetwornika odpowiedzialny jest za zbiór oraz analizę danych. Wartości pomiarowe z przetwornika zostają przetworzone przez układy elektroniczne titratora oraz następnie przez współpracujące z nim oprogramowanie na zbiór danych o parametrach określonych przez użytkownika. Wszystkie otrzymane wyniki pomiaru przedstawiane są w programie obsługującym titrator, w postaci graficznej jako wykres. Ponad to, użytkownik ma możliwość zapisania otrzymanych wyników pomiaru w postaci danych liczbowych w pliku arkusza kalkulacyjnego.

Zakres pomiarowy [mV]: ± 3000
Zakres pomiarowy [pH]: 1-14
Zakres pomiarowy temperatury [˚C]: 1-100
Sonda pomiarowa: Pt100, Pt1000
Impedancja wejściowa [Ω]: > 1015
Skok strzykawki [mm]: 85
Minimalny krok titranta [μm]: 2,5
Pauza między pomiarami [s]: 1 – 3600
Strzykawka domyślna: Hamilton
Kalibracja elektrody: wielopunktowa
Kalibracja czujnika temperatury: fabryczna
Tryb pracy: Próbkowanie, Operacja ciągła, Miareczkowanie
Format pliku pomiarowego: csv
Połączenie z komputerem: Ethernet
System operacyjny: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista/7
Zasilanie: 230 [VAC]