3.2 Dokumentacja systemu pomiaru zawartości fazy przy przepływie płynu złożowego. Cz.1.

Zadaniem pomiarowym jest okreslenie ilościowej zawartości fazy gazowej i charakteru jej przepływu w płynie złożowym poprzez symulacje przy różnych szybkościach przepływu płynu, przy zmianach
jego temperatury i zmianach typów i ilości wstrzykiwanych gazów (powietrze lub metan). Przyjęta metoda pomiarowa metoda bazuje na jednostajnym tłoczeniu płynu złożowego o ściśle określonej temperaturze i zminimalizowaną zawartością gazu.
Ilość stron: 16

Pobierz plik.

Powrót