2.10 Dokumentacja systemu kontroli warunkow spalania gazow.

Odseparowany w separatorze trójfazowym gaz kierowany jest do spalania. W zależności od warunków separacji zazwyczaj zawiera on pewną ilość ropy, dlatego przed spalaniem kierowany jest na odstojnik, pionowy walcowy zbiornik o relatywnie dużej pojemności. Zmiana ciśnienia i retencja w zbiorniku odstojnika powoduje wytrącanie drobin ropy. Oczyszczony gaz kierowany jest rurociągiem zabezpieczonym zaworem bezpieczeństwa i łapaczem płomienia o odpowiednio dużej przepustowości do komina zrzutowego, gdzie zostaje spalony.
Ilość stron: 7

Pobierz plik.

Powrót