2.9 Dokumentacja systemu kontroli warunków pogodowych i zanieczyszczeń.

Podczas prac na terenie wiertni stacja pogodowa może spełniać wiele przydatnych funkcji. Przede wszystkim jest to informacja o kierunku i sile wiatru, co pozwala na określenie kierunku ewakuacji w
przypadku pojawienia się niebezpiecznego gazu jak metan czy siarkowodór. Poza tym inne parametry stanu pogodowego mogą w istotny sposób wpływać na prowadzone prace.
Ilość stron: 13

Pobierz plik.

Powrót