1.2 Nowy wkład koalescencyjny dla separatorów płynu złożowego.

Wkład koalescencyjny do separatora płynu złożowego
1. Przeznaczenie
Wkład koalescencyjny stosowany w separatorach trójfazowych służy do oczyszczania gazu z kropel cieczy, w której skład mogą wchodzić woda i mieszaniny węglowodorów. Mieszanina gazu i cieczy z odwiertów różni się składem przy różnych odwiertach, dlatego też ważne jest aby stosować urządzenia do separacji przewidziane na każdą sytuację.
2. Zasada działania
Wkład koalescencyjny służy do wyhamowania wydobytego płynu złozowego z odwiertu dystrybuowanego z króćca wlotowego w celu wstępnej separacji kropel z gazu.
Ilość stron: 4

Pobierz plik.

Powrót