2.13 Dokumentacja układu do pomiaru korozji.

Dokumentacja układu do pomiaru szybkości korozji metodą
rezystometryczną. Metoda rezystometryczna pomiaru szybkości korozji polega na określeniu tempa powstawania ubytków korozyjnych na podstawie tempa wzrostu rezystancji próbki wykonanej z takiego samego materiału jak konstrukcja badana i w trakcie ekspozycji na takie same warunki korozyjne jakie występują dla konstrukcji badanej. 
Ilość stron: 11

Pobierz plik.

Powrót